After An Accident & Injury,you just want your life back. We're Ready To Help You! Serving Clients ThroughoutArizona, California, Florida and Texas

TRAFIK KAZALARI ORTALAMA TAZMINAT TUTARLARI

Latest News

 

Trafik Kazası Ortalama Tazminat Tutarı Ne Kadardır?

Sigorta Bilgi Enstitüsü verilerine göre, 2017 yılında trafik kazası ortalama tazminat tutarı bedensel yaralanmalar için 15.270 $ ve mal hasarı için 3.638 $ tutarındadır.

Rocky Mountain Sigorta Bilgi Birliği verilerine göre ise, 2013 yılında trafik kazası ortalama tazminat tutarı bedensel yaralanmalar için 15.443 $ tutarındadır.

Ulusal Eyalet Mahkemeleri Merkezi, trafik kazası davaları için jürinin ne kadarlık bir tazminata hükmettiği hakkında fikir oluşturması adına 2001 yılında Bexar, Dallas, El Paso ve Harris ilçeleri dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinin çeşitli ilçelerinden topladığı verileri yayımladı. Buna göre, motorlu taşıt kazalarında jürinin uygun gördüğü ortalama tazminat miktarı 17.544 $ tutarındadır.

Maalesef bu rakamlar bize pek bir şey anlatmıyor. Zira trafik kazası bedensel yaralanma tazminat miktarları vakadan vakaya değişiklik gösterdiğinden ortalama tazminat tutarı, somut durumdaki vakanın değerinin ne kadar olduğu konusunda çok da bir fikir vermiyor.

Aşağıda belirttiğimiz üzere, trafik kazası bedensel yaralanma tazminat tutarı belirlenirken birçok faktör dikkate alınmaktadır. Trafik kazası bedensel yaralanma tazminatının nasıl doğru bir şekilde hesap edileceği ancak tecrübe yoluyla mümkündür. Eğer sigorta şirketinin, bedensel yaralanma ile ilgili talebinize değerinin altında bir teklif verdiğini düşünüyorsanız, deneyimli bir Houston kaza avukatına danışmak en iyisi olacaktır.

“Sihirli” Formüllere veya İnternette Gördüğünüz Tazminat Hesaplama Yöntemlerine Güvenmeyin

Çoğu trafik kazası mağduru, kendi spesifik durumları için geçerli olabilecek trafik kazası ortalama tazminat tutarını öğrenebilmek adına Google araştırması yapar. Bu araştırma sonuçlarında ise, trafik kazası bedensel yaralanma ile ilgili ortalama tazminat tutarını belirlemek için kesin bir hesaplama veya formül verdiğini iddia eden web siteleri karşılarına çıkar.

Bu hesaplama yöntemlerinden en yaygın olanı, yaralı mağdurun tedavisine dair faturaların ve maaş kaybının toplamının rastgele bir rakam (1.5-5) ile çarpılması sonucu mağdurun manevi tazminat miktarının hesaplanmasıdır. Ardından bu rakama tedavi faturaları ve toplam maaş kaybı da eklenerek ortalama toplam tazminat miktarı hesaplanır.

Ancak, bu yöntem neredeyse her zaman hatalıdır. Çünkü ne sigorta şirketi uzmanları ne de Texas jürileri, herhangi bir trafik kazası bedensel yaralanma tazminat tutarını hesaplamak için bu yöntemi kullanırlar. Bu uygulama, geçmişte sigorta uzmanları ve bedensel yaralanma avukatları tarafından genellikle ufak, yumuşak doku yaralanmaları (örn., araba kazasında kafa ve omurganın sarsılmasından ileri gelen travmalar) için uygun olabilecek bir uzlaşma tutarını “tahmin etme” ihtiyacından ortaya çıkmıştır.

Gerçekte, trafik kazası tazminat tutarını hesaplayacak genel geçer bir formül veya hesap makinesi yoktur. Her vakanın birbirinden farklı oluşu ve her somut durum için çok fazla değişkenin söz konusu olması, trafik kazası ortalama tipik bir tazminat miktarını kesin olarak hesaplamaya engeldir.

Ancak, “zarar miktarınız,” manevi tazminat miktarınızın hesaplanması gibi tazminat tutarınızı etkileyen bilmeniz gereken bazı faktörler vardır. Bu hususlarla ilgili değerlendirmemizi ve Texas eyaletinin çeşitli ilçelerinde verilen trafik kazası bedensel yaralanma tazminatlarına dair gerçek mahkeme karar örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Trafik kazası ortalama veya tipik tazminat tutarı ile ilgili daha derinlemesine incelememize geçmeden önce, “uzlaşmanın” ne anlam ifade ettiğini bilmekte fayda vardır.

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma, bir dava açmadan veya dava açıldıktan sonra daha fazla devam etmeden yasal uyuşmazlığın tarafları arasındaki aralarındaki uyuşmazlığı çözen bir anlaşmadır.

Taraflar, uyuşmazlığın çözümlenmesi için belirli bir miktar para karşılığında sorumlu tarafı tüm sorumluluklarından ibra etmek konusunda anlaşırlar.

Trafik kazası bağlamında, sorumlu tarafın sigorta şirketi, sigortalılarını herhangi bir sorumluluktan kurtarmak için kazada yaralanan tarafa bir miktar para ödemeyi kabul eder.

Uzlaşma miktarı, her iki tarafın da daha fazla dava masrafına maruz kalmamak için anlaşmazlığın bir an önce çözümlenmesi adına adil olduğu konusunda mutabık kaldıkları bir rakam olacaktır.

Unutmayın ki; sigorta şirketleri, amaçları karlarını en üst düzeye çıkarmak olan işletmelerdir. Bu durum ise, talepleri yerine getirirken mümkün olduğunca az ödeme yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacakları anlamına gelir. Somut durumunuzu dikkate alarak, bir anlaşmayı kabul etmek mantıklı olabilir. Bununla birlikte, bazen, hak ettiğiniz tazminatı alabilmek adına bir dava açmanın ve hâkim ile jüri karşısına kadar çıkmanın gerekli olduğu durumlar vardır.

Trafik Kazası Ortalama Tazminat Tutarının Belirlenmesinde En Önemli Faktör

Trafik kazası ortalama tazminat tutarını belirlemede en önemli faktörlerden biri, “zararlarınızın” ne olduğunu bilmektir. Zararlar, bedensel yaralanma durumunda gerçekleşen kayıpların toplamı anlamına gelen hukuki bir terimdir.

Trafik kazası neticesindeki bedensel yaralanmalarınız için adil bir tazminat alabilmek adına zararlarınızı kanıtlamalısınız. Buna göre, özel ve genel zararlarınızı tazmin etmeyi amaç edinen Telafi Edici Tazminat ile kazaya sebep olan tarafı cezalandırmak amacıyla talep edebileceğiniz ibret teşkil eden Cezai Tazminat olmak üzere iki temel tazminat tipi vardır.

TELAFİ EDİCİ TAZMİNAT

Telafi edici tazminat, bir başkasının ihmalinden veya kusurundan kaynaklanan bir kaza sonucu yaralanan mağdur kişinin “fiili zararlarının” tazmini için verilen bir miktar paradır. Bu tazminat, yaralı tarafı, kazadan önceki haline geri getirmeyi amaçlar.

Özel Zararlar

Özel Zararlar, yaralanan kişinin geçmişteki ve gelecekteki her türlü tedavi gideri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve yaralanan kişinin cebinden yaptığı diğer her türlü masraf gibi hesaplanabilir/ölçülebilir zararları ifade eder.

Bu zararlarınızı, tedavi faturaları, maaş çekleri, W-2’ler gibi kanıtlar ya da işvereninizden aldığınız ve kayıp zamanınızı, maaşınızı, şirketteki pozisyonunuzu ve genellikle kaç saat çalıştığınızı detaylandıran bir mektup sunarak kanıtlarsınız. Kazanç kaybınız, işe gidemediğiniz için alamadığınız ücretinizin yanı sıra, kaza sonucu kullanmak zorunda kaldığınız hastalık izni ve tatil izinlerinizi de içerir.

Genel Zararlar

Maddi olmayan zararlar olarak da bilinen genel zararlar, hesaplanması/ölçülmesi zor olan zararlardır. Texas Civil Practice and Remedies Code Bölüm 41.001(12)’ ye göre maddi olmayan zararlar şunları içerir:

 1. Fiziksel acı ve ıstırap;
 2. Bedensel bütünlüğün zedelenmesi sebebiyle kişinin maruz kaldığı depresyon, elem, üzüntü, endişe, kaygı, korku gibi ruhsal ve psikolojik acıyı içeren manevi zararlar;
 3. Kazanın sebep olduğu yaralanmalar nedeniyle erkek veya kadının evlilikteki haklarından/evliliğin faydalarından mahrum kalması;
 4. Vücutta meydana gelen şekil bozukluğu veya bozukluklarının yarattığı rahatsızlık;
 5. Fiziksel görüntüdeki bozukluk/noksanlık;
 6. Kazada yakınını kaybeden kişinin (örneğin eş veya çocuk), yakınının ölümü sebebiyle mahrum kaldığı sevgi, şefkat, destek;
 7. Kazanın sebebiyet vermiş olduğu sıkıntı ve rahatsızlık;
 8. Yasam sevincinin kaybolması;
 9. İtibarin zedelenmesi; ve
 10. Kazaya sebep olan tarafı cezalandırmak amacıyla talep edebileceğiniz ibret teşkil eden Cezai Tazminat hariç olmak üzere, diğer her türlü manevi zararlar.

Fiziksel acı ve ıstırap, ruhsal veya psikolojik acı veya yasam sevincinin kaybolması gibi Genel Zararları hesaplamadaki zorluk nedeniyle, sigorta şirketleri, Colossus ve Claims IQ gibi yazılım programlarını kullanarak her yaralanmalı trafik kazasına bir değer biçer.

Sigorta uzmanları, yaralanma kodlarını, tedavi faturalarındaki kodları ve yaşam sevincinin kaybolması gibi diğer faktörleri bu yazılım programlarına girerler ve söz konusu programlar, tazminat için bir rakam aralığı verir. Sigorta uzmanları, onlara yeni bir bilgi sağlamadığınız müddetçe, genellikle bu aralık ile bağlıdır.

Çoğunlukla bu tazminat aralıkları, özellikle “yumuşak doku” yaralanmalarında (örn., boynun ve omurganın incinmesi, kas burkulmaları ve gerilmeleri, çürükler gibi) Genel Zararlar için çok az bir tazminat tutarı ayırır. Tedavi faturalarınızı karşılayacak kadar teklif bile vermeyebilirler. Bu gibi durumlarda, haklarınızı korumak adına, deneyimli bir araba kazası avukatına danışmalısınız.

CEZAİ TAZMİNAT

Cezai Tazminat, kazaya sebep olan tarafı cezalandırmak amacıyla verilen ibret teşkil edici bir tazminattır.

Bu tazminat, iddia sahibinin bedensel yaralanmasının dolandırıcılık, kötü niyet veya ağır ihmalden kaynaklandığını açık ve ikna edici kanıtlarla (yani bir hukuk davasında en yüksek ispat yükü) ispat etmesine bağlıdır. Bir çarpıp kaçma ya da sarhoş bir sürücünün sebep olduğu yaralanmalı trafik kazasının mağduruysanız, cezai tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Eğer dava açarsanız ve davanız duruşmaya giderse, diğer bir deyişle hâkim ile jüri karşısına çıkarsanız, hükmedilebilecek cezai tazminat miktarında bir sınır vardır. Cezai tazminat aşağıdaki hesaplamalara göre büyük olan rakamı geçemez:

 1. Maddi zararlarınızın iki kati ARTI jüri tarafından maddi olmayan zararlarınızın tazmini için verilen ve 750.000 doları aşmayan miktar; veya
 2. 200.000 dolar.

Trafik Kazası Nedeniyle Yasadığınız Elem ve Istırap için Talep Edebileceğiniz Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir?

İnternette trafik kazası ortalama tazminat tutarları konusunda araştırma yaparken, söz konusu kaza sebebiyle uğradığınız elem ve ıstırabın hesaplanması için büyük ihtimalle iki yaygın yöntem bulacaksınız. Bu yöntemler, Çarpan Yöntemi ve Günlük Gider Yöntemidir. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Çarpan ve Günlük Gider Yöntemleri neredeyse her zaman hatalıdır.

ÇARPAN YÖNTEMİ

Sigorta şirketleri elem ve ıstırabı hesaplamak için bilgisayar programlarında bir tür çarpan sayısı kullansalar da bu algoritmalar tescillidir ve gizli tutulur.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, çarpan yöntemi, çoğunlukla araba kazası avukatlarının sigorta şirketine iletecekleri talep dilekçelerinde müvekkillerinin elem ve ıstırabı için bir dolar figürü belirlemek için kullandıkları bir araçtır.

Çarpan Yönteminde, özel zararlarınız yaralanmanızın derecesine göre 1.5 ila 5 arasında bir çarpanla çarpılır. Örneğin, boynun ve omurganın incinmesi gibi ufak yaralanmalar için özel zararlarınız 1.5 ile çarpılarak elem ve ıstırabınız için bir dolar figürü belirlenir. Travmatik beyin sarsıntısı gibi daha ciddi yaralanmaların olduğu durumlarda ise özel zararlarınız 5 ile çarpılarak elem ve ıstırabınız için bir dolar figürü belirlenir.

GÜNLÜK GİDER YÖNTEMİ

Günlük Gider Yöntemi, yaralanmalı trafik kazalarında elem ve ıstırabınızın parasal karşılığını hesaplamak için kullanılan bir diğer yöntemdir. Kazadan bu yana acı, elem ve ıstırap çektiğiniz gecen zaman hesaplanır ve bu süre, işinizde kazandığınız ortalama günlük ücretiniz ile çarpılır. Bazen de tamamen keyfi bir rakam ile de çarpılabilir.

Örneğin, Ahmet Bey’in kazadan itibaren 200 gün boyunca acı çektiğini ve inşaat işçisi olarak günde 200 dolar kazandığını farz edelim. Buna göre, elem, acı ve ıstırap hesaplaması 40.000 dolara eşit olacaktır. Günlük acı ve ıstırap oranı olarak günlük maaşın kullanılmasının arkasında yatan sebep, yaralanmanın neticesinde çekilen ağrıların veya hissedilen acının karşılığının, bir işte çalışırken harcadığınız zaman ve emek ile doğru orantılı olduğunun düşünülmesidir.

Texas Mahkemesinin Hernandez v. Baucum, 344 S.W.2d 498, 500 (Tex. Civ. App. 1961) davasında da hükmettiği gibi, bu tarz bir yaklaşım, jüriye elem ve ıstırabı nasıl hesaplayarak takdir edeceklerini yol göstermede her ne kadar adil ve rasyonel bir yaklaşım olsa da yaralanmalı trafik kazasında elem ve ıstırabın karşılığı olan tazminatı kesin olarak belirleyen bir yöntem değildir.

ZARARLAR VE ELEM, ACI VE ISTIRAP

Sizin de tahmin ettiğiniz gibi, oldukça sübjektif olan ve kişiden kişiye değişen acı, elem ve ıstırap için spesifik bir dolar figürü belirlemek oldukça zordur. Jüriler de bu oldukça zor olan hususu belirlemek için görevlendirilirler. Jüriden özetle ne kadar bir paranın davacının geçmişteki ve gelecekteki fiziksel acısı ile ruhsal veya psikolojik acısının adil ve makul karşılığı olabileceğini belirlemeleri istenir.

Jürilerin bu soruya vereceği yanıtlar tahmin edeceğiniz üzere çok çeşitlilik gösterir. Aynı somut durum için bile, iki farklı jüri panelinin bu soruya aynı cevabı vermesi son derece düşük bir ihtimaldir. Gördüğünüz gibi, jürinin acı, elem ve ıstıraba ne kadar ayıracağını tahmin etmek zordur. Sigorta şirketleri de jüri kararlarını tahmin etmedeki zorlukların farkındadır.

Sigorta şirketleri bu nedenle, geçmişte verilen jüri kararlarını, uzlaşılan miktarları ve çekilen acı, elem ve ıstırabın parasal karşılığını tahmin etmelerine yardımcı olabilecek diğer her türlü bilgiyi toparlayarak istatiksel bir trend oluşturma cabasındadırlar.

Her ne kadar her sigorta şirketinin çekilen acı, elem ve ıstırabı hesaplamak için kendi özel yöntemleri olsa da genel yaklaşımları hep aynıdır: Çekilen acı, elem ve ıstırap ile özel yani maddi zararlarınız ve yaralarınızın derecesi/şiddeti arasında doğru bir orantı vardır.

Şöyle ki; genellikle, tedavi masraflarınız ve maaş/ücret kaybınız ne kadar çok olursa, bununla doğru orantılı olarak acı, elem ve ıstırap tazminatı gündeme gelir. Benzer şekilde, yaralanmalar ne kadar şiddetli olursa, acı, elem ve ıstırap tazminatı da o kadar çok olur. Örneğin, kırık bir kemik, boynun ve omurganın hafifçe incindiği durumlara göre daha fazla acı ve ıstırap yaratacağından, bu durumda acı ve ıstırap için verilen tazminat da boynun ve omurganın incindiği durumlara göre daha yüksek olacaktır.

PEKİ ÇEKTİĞİNİZ ACI, ELEM VE ISTIRABI NASIL KANITLAYABİLİRSİNİZ?

Sigorta şirketine, gerçekten fiziksel ve ruhsal acı, elem ve ıstırap çektiğinizi belirten kanıtlar iletmelisiniz. Şöyle ki; sigorta şirketine ileteceğiniz tedavi raporlarında, doktorlarınızın, yaralanmalarınızın hayatınızı nasıl ciddi şekilde olumsuz olarak etkilediğini belirtmeleri önemlidir. İşyerindeki amiriniz, iş arkadaşlarınız, aileniz ve arkadaşlarınız tarafından yine ayni yönde yazılan ve yaralanmalarınızın hayatınızı ciddi şekilde olumsuz yönde etkilediğini belirten ifadeler de çektiğiniz acı ve ıstırabı kanıtlamaya yardımcı olacaktır.

Aynı şekilde, kaza sebebiyle yaşam sevincinizin kaybolduğunu detaylı ve spesifik bir şekilde ifade eden kendi ifadeleriniz de gereklidir. Örneğin, kazadan önce yaptığınız gibi egzersiz yapamadığınızı, küçük çocuklarınızla eskisi gibi oynayamadığınızı, onlara eskisi gibi gereken özen ve ilgiyi gösteremediğinizi veya ev işlerini eskisi gibi yapamadığınızı anlatabilirsiniz.

Trafik Kazası Örnek Tazminat Tutarları

Aşağıda, dava açıldıktan sonra uzlaşma sağlanan Texas yaralanmalı trafik kazası vakalarından bazı örnekleri derlemiş bulunmaktayız. Çoğu yaralanmalı trafik kazasında dava açılmadan önce uzlaşma sağlanır. Ancak, bazen dava açmak adil bir uzlaşma sağlamanın tek yoludur. Dava açıldığında davalı taraf ve sigorta şirketi için risk artar. Bu nedenle, sigorta şirketi vakanın maddi değeri ile ilgili olarak ayırmış olduğu fonu yükseltme eğilimindedir.

Aşağıdaki vakaların çoğu, birçok trafik kazası vakasında görülen yaygın bir yaralanmayı içerir: disk herniasyonu. Göreceğiniz gibi, uzlaşılan miktarlar yukarıda açıkladığımız faktörlere bağlı olarak oldukça farklılık gösterir.

HARRIS COUNTY

Bridges v. Mid South Extrusion, Inc.

 • Özet: Bay Dewayne Wooten tarafından sürülen Mid South Extrusion, Inc.’in tırının ittiği kontrolden çıkmış başka bir araç, davacının kullandığı kamyonetin sürücü tarafındaki kapısına çarpar. Bay Wooten’in kazadan hemen önce mesaj attığı iddia edilir.
 • Yaralanmalar: Sinir sıkışması, baş ağrısı, servikal radikülopati ile birlikte C5-6, C6-7’de disk herniasyonu.
 • Tıbbi Tedavi: Acil servis ziyareti, kayropraktik tedavi, fizik tedavi, MRI’lar, Epidural Steroid Enjeksiyonları ve C5-6 ve C6-7’de dekompresyonlu Anterior Servikal Diskektomi.
 • Tedavi Faturaları: 221.115,76 $
 • Sigorta Şirketi: Travelers
 • Uzlaşma Tutarı: 1.525.000 $

Vessel v. Raheem

 • Özet: Davacı Houston’daki Beechnut Yolu üzerinde Honda Accord’u ile doğuya doğru ilerlemekteyken, davalı Hudhaifa Raheem, Honda CR-V aracıyla davacının önünden sola doğru dönüş yapmaya çalışırken kazaya neden olur.
 • Yaralanmalar: C3-4, C4-5’te disk herniasyonu ve L4-5’te şişkin disk.
 • Tıbbi Tedavi: Kayropraktik tedavisi, MRI’lar ve Bel Epidural Steroid Enjeksiyonu.
 • Tedavi Faturaları: 56.626 $
 • Sigorta Şirketi: Allstate
 • Uzlaşma Tutarı: 22.930 $

DALLAS COUNTY

Boma v. Delgado

 • Özet: Ngand Boma, Dallas’ta oğluyla birlikte kaldırımda yürürken kaldırımın bittiği yerde bir otoparka geçer ve Bay Boma’nin iddiasına göre Jose Delgado ayni otoparka girerken Bay Boma’nın ve oğlunun yürüdüğü tarafa bakmayı ihmal eder ve Bay Boma’nın vücudunun sol bölümüne çarpar.
 • Yaralanmalar: L5-S1’de disk herniasyonu ve bel ve sol kalça ağrısı.
 • Tıbbi Tedavi: Kayropraktik tedavisi ve fizik tedavi.
 • Tedavi Faturaları: Bilinmiyor
 • Sigorta Şirketi: Hallmark
 • Uzlaşma Tutarı: 15.000 $

Mozelewski v. Gaines, Young

 • Özet: Davacı, Bayan Mozelewski, 2001 model Chrysler Sebring marka aracını Dallas’ta I-30’da sürerken, Bay Gene Gaines tarafından sürülen 1990 model Jeep Cherokee markalı araç tarafından arkadan aracına vurulur. Bayan Mozelewski, Bay Gaines ile aracın sahibi Judy Young’a dava açar.
 • Yaralanmalar: C3-4’te kord kompresyonu ile disk herniasyonu.
 • Tıbbi Tedavi: Acil mikroskobik C3-4 Anterior Servikal Diskektomi ve omurilik dekompresyonu.
 • Tedavi Faturaları: Bilinmiyor
 • Sigorta Şirketi: Geico
 • Uzlaşma Tutarı: 225.000 $

BEXAR COUNTY

Henry v. USAA

 • Özet: Davacı 2015 model Mercedes-Benz GLK marka aracını San Antonio’da kullanırken trafikte durur ve Christopher McKenzie adına kayıtlı olan Ford F-150 markalı araç, davacının aracına arkadan çarpar. Bayan Henry ile Bay McKenzie arasında Bay McKenzie’nin police limiti olan 30.000 $’a anlaşma sağlanır. Bayan Henry ayrıca, kendi sigortasından 10.000 $’lık bedensel yaralanma teminatı ödemesini alır. Bayan Henry, kendi sigortasını, yeterli sigortası olmayan sürücü teminatı kapsamında dava eder.
 • Yaralanmalar: Boyun ve bel disk herniasyonu; omuz, üst kol ve bilek burkulması; servikal (boyun) ağrı ve lumbago (bel ağrısı).
 • Tıbbi Tedavi: Kayropraktik tedavi, fizik tedavi ve servikal Epidural Steroid Enjeksiyonu. L5-S1’de laminektomi (omur laminası ameliyatı) cerrahi önerisi.
 • Tedavi Faturaları: 24.059,82 $
 • Sigorta Şirketi: USAA
 • Uzlaşma Tutarı: 60.000 $

Nonken v. Cuevas

 • Özet: Davacının içinde yolcu olarak bulunduğu araca, Loop 1604’un kesişme noktasının yakınında Highway 281 üzerinde Arturo Cuevas tarafından sürülen bir Van tarafından arkasından çarpılır. Bay Nonken, Bay Cueva’yi dava eder ve Bay Cueva’nın sigorta poliçe limiti olan 100.000 $’a anlaşma sağlanır. Bay Nonken, daha sonra kendi sigortası olan State Farm’ı yeterli sigortası olmayan sürücü teminatı kapsamında dava eder.
 • Yaralanmalar: C4-5, C5-6, C6-7’de disk herniasyonu.
 • Tıbbi Tedavi: Ön Servikal Diskektomi ve C4-5, C5-6 ve C6-7’de füzyon.
 • Tedavi Faturaları: Bilinmiyor
 • Sigorta Şirketi: State Farm
 • Uzlaşma Tutarı: 260.000 $

TRAVIS COUNTY

Schmidt v. Salas Construction Inc, Valdez

 • Özet: Davacı pikap aracıyla Austin’de I-35 üzerinde güneye doğru giderken, Arturo Sales Vandez tarafından işi kapsamında kullanılan ve Salas Construction Inc. Adlı firmaya ait olan bir çöp kamyonu tarafından aracına arkadan çarpılır.
 • Yaralanmalar: C3-4’te omuriliğe baskı yapan disk herniasyonu ve vücuda yayılan ağrı.
 • Tıbbi Tedavi: Tek Seviye Anterior Diskektomi ve fuzyon.
 • Tedavi Faturaları: 14.029,84 $
 • Sigorta Şirketi: Safeco
 • Uzlaşma Tutarı: 400.000$

Trautman v. BHL International, Inc., Mills

 • Özet: Davacı Austin’deki Texas Üniversitesi yakınlarında I-35 üzerinde orta büyüklükteki sedan aracı ile giderken, Patricia Mills tarafından kullanılan ve Bayan Mills’in BHL International Inc. Adlı şirketin başkanının oğlundan ödünç olarak aldığı BHL International Inc. Adlı şirkete ait olan tam ölçekli SUV araba tarafından davacının aracına arkadan çarpılır.
 • Yaralanmalar: Ufak çapta lomber (bel) disk herniasyonu, lomber omurgada (bel bölgesinde) sinir sıkışması ve boyun ve sırt burkulmaları ve gerilmeleri.
 • Tıbbi Tedavi: Kayropraktik tedavi, fizik tedavi, MRI, Epidural Steroid Enjeksiyonları, Faset Eklem Enjeksiyonları, tek seviyeli lomber füzyon ve füzyonun gelecekte bitişikteki bölgelere genişletilmesi tavsiyesi.
 • Tedavi Faturaları: 108.000 $
 • Sigorta Şirketi: Allstate
 • Uzlaşma Tutarı: 950.000 $
Related Articles
...

Can I Sue an Uninsured Driver for Damages?

Read More
...

TÜRK TOPLUMUNA HIZMET VEREN TEKSAS KAZA AVUKATLARI

Read More
...

What Compensation Can I Recover For A No-injury Car Accident?

Read More